You’re everything, everything I wish I could beeeeeee,

I can fly higher than an eeeeeeagllllle,

Cuz you are the wind beneath my wiiiiiiiings.