ETA: Listen to old timey radio via web streaming. Makes for good background noise.

http://www.radio1610.us/

http://radio.ericksons.net:8000/ices